Bijeenkomst over bereiken van peuters voor peuteropvang

11 september 2019

Sinds de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in 2018 blijven Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Overleg Peuterspeelzalen (LOP) signalen krijgen dat het peuterwerk bepaalde groepen peuters niet of nauwelijks kan bereiken. Hoe stap je over de drempel die ouders ervaren om hun kind aan te melden heen? En welke rol spelen armoede en schulden hierin? Op 15 oktober is er een bijeenkomst in Rotterdam.

Volgens Sociaal Werk Nederland moet de oorzaak dat ouders hun peuter niet (meer) aanmelden voor de peuteropvang vooral gezocht worden in hun sociaal-financiële achtergrond en in onvermogen (o.a. toeslagen, schulden, taal, migratieachtergrond). Het wrange is dat juist de peuters (en hun ouders) die de peuteropvang het meest nodig hebben, hierdoor steeds meer uit beeld raken. Sociaal Werk Nederland wil de signalen bespreken met peuteropvangaanbieders en experts.

Op 15 oktober organiseren de HefGroep en Sociaal Werk Nederland een dialoogsessie ‘De onzichtbare peuters. Barrières van ouders om wel/geen gebruik te maken van peuterwerk en de rol van armoede/schulden hierin’. Vanuit verschillende invalshoeken praten vier sprekers de aanwezigen bij en gaan zij met elkaar in gesprek.

Aanmelden en contact

Aanmelden kan via het inschrijfsysteem van Sociaal Werk Nederland. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Vragen? Neem contact op met Stephanie Gross: gross@sociaalwerk.nl (ma t/m do).

Bron: Sociaal Werk Nederland