Meer ruimte voor nieuwe scholen rijdt samenwerking in de wielen

09 september 2019

Bron: VO-raad

Het is aan bestaande schoolbesturen om in te spelen op wensen van ouders en leerlingen. De VO-raad spreekt zich, in een brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs, uit tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Signalen binnen de vereniging liggen hieraan ten grondslag. In de afweging spelen de wens om meer te investeren in samenwerking dan in concurrentie en de maatschappelijke discussie over kansengelijkheid een doorslaggevende rol.