VVD en SP: minister moet onderwijsbestuurder weg kunnen sturen

09 september 2019

Bron: VO-raad

Tijdens het voortgezet algemeen overleg over de inspectie van het onderwijs op 5 september 2019 dienden VVD en SP samen een motie in waarbij de minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder uit zijn taak zou kunnen ontheffen bij wanbeheer. Minister Slob ontraadde de motie met klem.