Doe mee aan onderzoek naar doelmatigheid en toereikendheid bekostiging

09 september 2019

Bron: PO-raad

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen een uitnodiging voor een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging van het funderend onderwijs. De PO-Raad roept alle schoolbesturen op om aan dit onderzoek mee te doen. Zij kunnen tot 24 september de vragenlijst invullen.