Enquête wil ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting in kaart brengen

02 september 2019

Bron: VO-raad

Om meer zicht te krijgen op de landelijke ontwikkelingen rond onderwijshuisvesting en de mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen, houden de VO-raad en Bouwstenen ook dit jaar een landelijke enquête onder alle vo-scholen. Zij willen u vragen deze korte enquête in te vullen.