GOAB-budget aangepast door fout CBS

28 augustus 2019

Bron: Kinderopvangtotaal

Het CBS heeft de definitieve bedragen voor het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) voor 2019 aangepast, vanwege een correctie in de berekeningen. Een aantal gemeenten ontvangt minder geld dan eerder was toegezegd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent voor alle scholen en gemeenten hoe groot de verwachte achterstandsproblematiek is. Op basis hiervan wordt het onderwijsachterstandenbudget door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verdeeld.