Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

28 augustus 2019

Bron: AVS

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle werknemers dezelfde regels, namelijk werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Wat zijn de gevolgen nu er geen nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesloten?