Vso krijgt weer Cultuurkaart

22 augustus 2019

Bron: AVS

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar weer een Cultuurkaart ontvangen. Met deze pas kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan diverse culturele activiteiten. Na bezuinigingen op de Cultuurkaart besloot het kabinet in 2012 dat leerlingen in het reguliere vo weer aanspraak konden maken op de pas. Dit gold echter niet voor het vso, omdat het vso formeel onder het po valt.