Apeldoorn gunt routevervoer grotendeels

11 juli 2019

Bron: Taxipro

Apeldoorn heeft zijn dagbestedingsvervoer definitief gegund aan TCR. Het jeugdwet- en leerlingenvervoer kan nog niet definitief worden gegund aan Willemsen de Koning, omdat over een deel van dat vervoer afgelopen dinsdag een kort geding diende. Daarom blijft de huidige vervoerder Witteveen een aantal leerlingen in elk geval tot eind 2019 van en naar hun onderwijsinstellingen brengen. Deventer en Zutphen hebben hun gunningen voor het routevervoer wel definitief gemaakt.