Gemeente Utrecht in actie voor groenere schoolpleinen

11 juli 2019

Bron: Nu.nl

De gemeente Utrecht wil in de toekomst groenere schoolpleinen realiseren in de stad. Groene schoolpleinen zouden bijdragen aan een groenere buurt. Ook kunnen de pleinen dan ingezet worden voor natuur- en milieueducatie. Om de pleinen groener te maken, moet de gemeente eerst de verplichting tot verharding van een schoolplein uit een verordening schrappen. De gemeente is hierover in gesprek met schoolbesturen.