Op weg naar inclusief onderwijs: 'Stilstand is geen optie'

02 juli 2019

Bron: Defence for Children

Op 1 juli heeft het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ plaatsgevonden op het ministerie van OCW, georganiseerd door Defence for Children in samenwerking met het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief. Een divers gezelschap van (ervarings)deskundigen, ouders en professionals vanuit praktijk, beleid en wetenschap ging in gesprek over de stand van zaken van inclusief onderwijs én concrete vervolgstappen.