Aantal ouders dat kiest voor thuisonderwijs blijft stijgen

02 juli 2019

Bron: Nationale Onderwijsgids

Steeds meer kinderen krijgen thuisonderwijs. Niet omdat er geen passend onderwijs voor hen is, maar omdat hun ouders geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Er is echter nog geen controle op deze vorm van thuisonderwijs. Het kabinet werkt aan een nieuwe Onderwijswet waarin de Onderwijsinspectie de mogelijkheid krijgt de kwaliteit van het thuisonderwijs te controleren.