'Versterk de verbinding tussen formele en informele medezeggenschap'

17 juni 2019

Bron: PO-raad

Schoolbesturen kunnen de informele, vaak tijdelijke, vormen van medezeggenschap benutten, dat is een van de belangrijkste conclusies van het het adviesrapport over medezeggenschap. Op de ALV presenteerde Marlies Honingh (universitair hoofddocent Bestuurskunde) als lid van de monitorcommissie het adviesrapport. Het afgelopen jaar heeft de monitorcommissie onderzoek gedaan naar hoe medezeggenschap in het primair onderwijs verbeterd kan worden.