Nieuwe handreiking Communicatie GMR en MR

03 juni 2019

Bron: AVS

Versterking medezeggenschap heeft de nieuwe handreiking Communicatie tussen GMR en MR gepubliceerd op www.infowms.nl. De handreiking biedt leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden handvatten, tips en suggesties om een goede samenwerking tussen GMR en MR te bevorderen. In de bijlagen bij de handreiking is ook een aantal praktische voorbeelden opgenomen.