'Geef school een duidelijke rol in het leerlingenvervoer'

14 mei 2019

School en leerlingenvervoer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is het geen vanzelfsprekendheid dat zij elkaar weten te vinden. Hoe kan dat? Forseti verdiepte zich in de rol van de school binnen het leerlingenvervoer en concludeert: de rol van de school wordt onderbelicht. Scholen zouden een grotere rol kunnen spelen binnen het leerlingenvervoer, wel is er een duidelijke rolverdeling nodig.

Forseti is begin dit jaar op bezoek geweest bij drie scholen die een bestemming zijn voor leerlingen uit de gemeente Dongen. "We wilden een beeld krijgen van de leerlingen die van het leerlingenvervoer gebruikmaken. Daarnaast wilden we graag met de scholen om de tafel gaan zitten om het te hebben over het leerlingenvervoer. Hoe verloopt dit binnen de school? Is er een vaste vervoerco├Ârdinator? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we nader tot elkaar komen en directe lijnen kunnen uitzetten?"

Grotere rol voor scholen

De gezamenlijke conclusie was dat de scholen een grotere rol kunnen spelen binnen het leerlingenvervoer dan nu het geval is. Scholen kennen hun leerlingen door en door en kunnen daardoor goed meedenken. Bijvoorbeeld over de toe te kennen voorziening voor de leerling of hoe om te gaan met ongewenst gedrag van leerlingen in het aangepast vervoer.

Benchmark

Ook deed Forseti een benchmark onder 180 scholen, die een bestemming zijn voor leerlingen uit gemeenten waar Forseti het leerlingenvervoer verzorgt. Doel was een meer algemeen beeld te krijgen van hoe een school aankijkt tegen het leerlingenvervoer en haar rol daarbinnen. Een respons van 30 scholen gaf onder meer aan dat 65,71 procent van de scholen een adviserende rol wil hebben over de indeling (zitplaatsen/combinaties) van leerlingen in het aangepast vervoer, 51,43 procent heeft behoefte aan vaste contactmomenten met gemeenten en 86,21 procent wil de gemeente advies kunnen geven over zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de leerling.

Duidelijkere rol voor school

Forseti concludeert dat scholen een duidelijke rol willen hebben binnen het leerlingenvervoer. Hiervoor moet niet alleen de driehoek ouder-vervoerder-gemeente in gesprek gaan, maar ook de school betrokken worden. Forseti: 'Veel problemen komen voort uit onduidelijkheid in rolverdeling en werkprocessen. Wij helpen u graag met het verbeteren hiervan en kunnen een verbindende schakel zijn tussen de betrokken actoren.'

Bron: Forseti