Verantwoorden, hoe doe je dat op een zinvolle manier?

18 april 2019

Bron: PO-raad

Het actieleernetwerk verantwoording zoekt dat de komende maanden uit. Binnen het traject ‘Regie op verantwoording’ werken schoolbesturen samen in een actieleernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. Eind maart kwam het netwerk van bestuurders voor het eerst samen. Op welke thema’s zetten zij de komende tijd in?