'Kinderen op de basisschool moeten minder les krijgen'

18 april 2019

Bron: Algemeen Dagblad

Het basisonderwijs wil een vermindering van het aantal lesuren. Sectororganisatie PO Raad en de onderwijsbonden vinden dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld veel tijd op school zitten. Met minder lessen kan de werkdruk voor leraren omlaag én het lerarentekort teruggedrongen. Minister Slob laat zich nog niet uit over de vraag of hij 'op deze wens ingaat’.