Beurzen voor schoolleiders: Lerarentekort VO

19 april 2019

Het Ministerie van OCW stelt beurzen beschikbaar van maximaal 15.000 euro voor schoolleiders om zich te richten op de aanpak van het lerarentekort. De plannen moeten uiterlijk 30 september 2019 starten.

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is in 2018 geïntroduceerd als een tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie is gekoppeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt deze beurzen beschikbaar voor schoolleiders die hun innovatieplannen op school ten uitvoer wil brengen.

Vanaf donderdag 9 mei om 9:00 uur komen de online formulieren beschikbaar waarmee u een aanvraag kunt indienen voor de SIOF aanpak lerarentekort. Aanvragen die worden ingediend moeten voldoen aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep. Vervolgens worden de aanvragen toegekend op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond is bereikt, is indienen niet meer mogelijk. Per school mag slechts één aanvraag worden ingediend. U kunt een SIOF algemeen of een SIOF aanpak lerarentekort een aanvraag indienen. U kunt slechts een aanvraag indienen voor één van de twee typen beurzen:

  1. SIOF algemeen: voor alle innovaties; de subsidie bedraagt dan maximaal 10.000 euro.

  2. SIOF aanpak lerarentekort: voor het anders organiseren van het onderwijs vanwege het lerarentekort; de subsidie bedraagt dan maximaal 15.000 euro.

De subsidieoproepen voor SIOF – Algemeen en SIOF – Aanpak lerarentekort staan nu online. In de subsidieoproepen wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen.

Bron: Hier kunt u doorklikken naar aanvullende informatie over de beide typen subsidieaanvragen en kunt u zich ook een beeld vormen van de gehonoreerde plannen in 2018.