Wachttijden kinderopvang lopen op tot drie jaar

12 maart 2019

De wachtlijsten in de kinderopvang stijgen aanzienlijk. De gemiddelde wachttijd is inmiddels opgelopen tot een jaar, in de Randstad soms wel drie jaar. De vijver voor nieuw personeel lijkt te zijn opgedroogd en de nieuwe bkr voor baby's doet daar nog een schepje bovenop.

Er is nog geen oplossing voor het groeiende personeelstekort en de lange wachtlijsten. Wel wordt intensief gezocht en geëxperimenteerd met manieren om nieuwe medewerkers te werven. Daisy Kuipers van Het Aktie Atelier vindt dat het werven in de kinderopvang beter aan kan sluiten op de behoeften en belevingswereld van een pm'er.

Kennismaking voorop

Het 'strenge' ondervragen van een kandidaat is niet meer van deze tijd, zegt Kuipers in een interview op Kinderopvangtotaal.nl. ‘Vacatures moeten persoonlijker, het solliciteren moet laagdrempeliger en zeker het eerste contact mag informeler.’ Het eerste gesprek zou vooral als kennismaking gezien moeten worden. 'Kijk of er een klik is en laat de sollicitant vooral ook zelf kijken of de organisatie passend is. Dan kun je in een eventueel vervolg wel meer de diepte opzoeken.'

Inzetbaarheid en scholing

Ruim een jaar geleden stelde staatssecretaris Tamara van voor dat het personeelstekort in de dagopvang opgevangen kan worden door medewerkers van de buitenschoolse opvang. FNV-bestuurder Kinderopvang Ilse van der Weiden wees echter op het feit dat ook de BSO kampt met een personeelstekort. Zeker sinds er geen vrijwilligers meer in de kinderopvang mogen werken neemt het personeelstekort toe. Van Ark verwacht dat afspraken over inzetbaarheid en scholing de sector aantrekkelijker zullen maken.

Landelijk geheel

Ramon Rikken, voorzitter van Arbeidsplatform, benadrukt wel dat het belangrijk is te kijken naar het landelijk geheel. Er zou niet alleen 'vanuit de Randstad' gedacht moeten worden, want de krapte is niet overal hetzelfde. 'Cijfers die de overheid over het personeelstekort geeft, zijn in onze ogen niet accuraat. Het UWV stelt: de kans op werk in de kinderopvang is gering. Zij kijken naar de kaartenbakken, waar nog namen van duizenden oud-medewerkers in zitten. Maar deze mensen blijven niet zonder reden weg uit de kinderopvang. Wij moeten het van nieuwe aanwas hebben.’

Investeren stabiele kinderopvang

Tussen 2012 en 2014 werden ruim 10.000 kinderopvangmedewerkers ontslagen. Gevolg was dat gedurende een aantal jaar weinig mensen kozen voor een opleiding in de kinderopvang, omdat het een 'kansloos beroep' zou zijn. 'Wat de kinderopvangbranche nodig heeft is financiële stabiliteit en nooit meer zulke heftige ingrepen als de bezuinigingen jaren terug. Er moet geïnvesteerd worden in een langdurig stabiele kinderopvang.'

Bron: kinderopvangtotaal.nl