Positief oordeel over kwaliteit Nederlandse kinderopvang

12 maart 2019

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) wijst uit dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang voldoende tot goed is. Ook internationaal gezien doet de kinderopvang het goed. Dat meldt de Rijksoverheid.

De LKK-monitor wordt jaarlijks uitgevoerd. De resultaten laten zien dat de Nederlandse kinderopvang een stevige basis heeft en dat kinderen in goede handen zijn bij kinderopvangprofessionals. Dat is belangrijk, want veilige en kwalitatief goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en stelt ouders in staat om arbeid en zorg te combineren.

Conclusies LKK-monitor

De gemiddelde emotionele kwaliteit (sfeer op de groep, sensitiviteit van medewerkers en begeleiding van gedrag kinderen) is voldoende tot goed. Medewerkers zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat. De gemiddelde educatieve kwaliteit (het ondersteunen van taalontwikkeling en de kennis van de wereld) is lager. De werkbeleving van medewerkers, gastouders en leidinggevenden is overwegend positief. Wel is het aanbod van professionaliseringsactiviteiten, zoals cursussen en coaching, voor verbetering vatbaar.

Voorspellers kwaliteit

Belangrijkste voorspellers van de kwaliteit van een opvang zijn volgens de onderzoekers de verhouding kind-professional, de groepssamenstelling, professionalisering, een inclusief klimaat en hbo-opgeleiden in het team. Bovendien scoren horizontale groepen, waar kinderen bij leeftijdsgenoten zitten, voor baby’s en peuters gemiddeld beter dan verticale groepen met kinderen van verschillende leeftijden.

De kwaliteit van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang werd binnen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang beoordeeld op basis van steekproeven.

Bron: rijksoverheid.nl