Nieuw: brochures vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

12 maart 2019

Sociaal Werk Nederland, Pharos, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut hebben vier brochures ontwikkeld die de kinderopvang kunnen ondersteunen bij het werken met vluchtelingenkinderen en hun ouders. De brochures bieden praktische handvatten die in samenwerking met kinderopvangorganisaties zijn gemaakt en uitgeprobeerd.

Steeds meer kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dat kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht. De komst van deze kinderen en hun ouders stelt de kinderopvang voor nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe communiceer je met ouders die analfabeet zijn en geen Nederlands en Engels spreken? Hoe kom je erachter of afwijkend gedrag van een kind te maken heeft met een cultuurverschil, trauma of ontwikkelingsstoornis? Hoe stel je kinderen en ouders die grote moeite hebben om gescheiden te worden op hun gemak?

Vier praktische brochures

De reeks 'Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang' bestaat uit vier brochures: Anderstaligheid en opvallend gedrag bij kinderen; Achtergrond vluchtelingenkinderen; Ouderbetrokkenheid en Deskundigheidsbevordering en methodieken. De brochures zijn ontwikkeld door het Consortium Vluchtelingenpeuters dat bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes met hulp van het Kinderopvangfonds. De handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots. De brochures zijn gratis te downloaden op de websites van de vier consortiumpartners.

Bron: kinderopvangtotaal.nl