Antwoord en advies over lerarentekort in rapport 'Ruim baan voor leraren'

07 februari 2019

Bron: Platform VVVO

In het rapport Ruim baan voor leraren geeft de onderwijsraad haar antwoord op de zorgen die er zijn over het toenemende lerarentekort en een ontoereikende kwalificatiestructuur in het onderwijs. Dit vraagt volgens de raad om een nieuw perspectief op het leraarschap. In haar advies geeft de raad aan hoe een herziening van de opleidings- en arbeidsstructuur in het onderwijs op termijn kan bijdragen aan zowel voldoende als goede leraren.