Geen rekenexamen in het voortgezet onderwijs

07 februari 2019

Bron: VOSS-ABB

De Tweede Kamer heeft het plan van onderwijsminister Arie Slob voor een rekenexamen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs weggestemd. Het idee was dat scholen vanaf schooljaar 2019-2020 zelf een rekenexamen zouden gaan afnemen waarvoor leerlingen minimaal een vier moeten halen. Het resultaat zou meetellen voor het behalen van het diploma. Zo kon volgens de minister recht worden gedaan aan het belang van rekenen in het curriculum.