Tien lessen van scholen die dramatisch verbeterden

22 januari 2019

Dave Faulkner is co-auteur van het nieuwe boek "Dream Team: A Playbook to Help Innovative Leaders Change Schools." In Education Week geeft hij weer wat hij opstak van zijn bezoeken aan scholen met een sterk leiderschap in de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland:

1. Passie om gedurende jaren de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen

2. Schoolleiders die echt (‘nederig’) luisteren naar medewerkers, leerlingen en omgeving

3. Focus

4. Een ‘gezonde’ mix van verbinding (verplichting) en autonomie (vrijheid)

5. Het vermogen om draagvlak in de omgeving te scheppen

6. Gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheid

7. Een cultuur van vernieuwing met ruimte om van fouten te leren

8. Echte oplossingen voor echte problemen

9. (Aan-)tonen dat verbeteringen werken

10. Vastbeslotenheid om de verbeteringen in te bedden. Dit kost bij ingrijpende verbeteringen jaren en gaat niet zonder pijn en moeite.

Bron: Education week 22 januari 2019: http://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2019/01/lessons_from_10_schools_that_dramatically_improved.html