Einde verhaal voor regiecentrale Valleihopper

09 januari 2019

Aan de scheiding tussen regie en vervoer binnen de Valleihopper komt een einde. De beoogde efficiëntie en lagere kosten bleven met dit model uit. Dat kwam grotendeels door de grote problemen met het leerlingenvervoer.

De Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Twee jaar geleden startte de regio met de Valleihopper. Eerst begon men met het vraagafhankelijke vervoer; later stroomde ook het leerlingenvervoer van de meeste gemeenten in. Foodvalley koos voor een scheiding tussen regie en vervoer, net als in de andere regio’s in Gelderland. Doel van de regiocentrale was om het doelgroepenvervoer voordeliger en goedkoper te maken.

Ondermijning van regiemodel

Al snel ontstonden er flinke problemen met het leerlingenvervoer. Daarna nam vervoerder Noot de regie tijdelijk en later permanent over van Transvision, waarna die laatste de vervoerders verweet met opzet het regiemodel te hebben ondermijnd. Dat leidde weer tot boze reacties van de gemeenten. De betrokken partijen kozen uiteindelijk voor overleg en spraken de intentie uit om met de gekozen aanpak alsnog de gewenste doelen te halen.

Stoppen met regiecentrale

Inmiddels is duidelijk dat dit niet is gelukt. Een evaluatie en rapport in opdracht van de Regio Foodvalley wees uit dat er veel fouten waren gemaakt met het leerlingenvervoer. De betrokken gemeenten besloten daarom om per 31 december 2019 te stoppen met de regiecentrale voor Valleihopper. ‘Omdat het leerlingenvervoer slecht liep, werd er in de regie als snel een scheiding gemaakt tussen route gebonden en vraagafhankelijk vervoer. Dat bracht bundeling van de aansturing juist verder weg. En omdat er veel aandacht uitging naar het verbeteren van het leerlingenvervoer, kwam ment niet toe aan een ander doel: zorgen dat er minder vraag kwam naar het vraagafhankelijk vervoer. De regie op dat vervoer loopt goed, maar al met al heeft de regiecentrale voor de Valleihopper geen toegevoegde waarde. De efficiency is niet verbeterd en de kosten voor het vervoer stegen zelfs,’ schrijft Taxipro op haar website.

Gevolgen en plannen

Het vraagafhankelijke vervoer loopt goed, maar omdat er wordt gestopt met de regiecentrale heeft dat ook gevolgen voor het vervoer. Voor het vraagafhankelijke vervoer worden de overeenkomsten per 31 december 2019 beëindigd. Wat betreft het wmo-vervoer wordt een nieuwe regionale aanbesteding voorbereid. Daarbij is gekozen voor het callcentermodel. De contracten voor het leerlingenvervoer worden verlengd tot 1 augustus 2020, zodat er niet halverwege het schooljaar allerlei veranderingen plaatsvinden. De komende anderhalf jaar wordt gekeken welke kansen er liggen in samenwerking met andere gemeenten. Voor de uitvoering gaat de voorkeur voor na 1 augustus 2020 uit naar het traditionele model waar de vervoerder zowel de ritaanname als de planning en de uitvoering van het vervoer regelt.