Voorbeeld voor regio’s: Publiek Vervoer Groningen Drenthe

09 januari 2019

Binnen het vervoersnetwerk Groningen Drenthe gaan de verschillende vervoersbedrijven de komende jaren steeds intensiever samenwerken. Waar mogelijk worden ritten gecombineerd, rijden ze over regiogrenzen heen en kunnen ze elkaars reizigers meenemen. De VNG gaat onderzoeken hoe gemeenten te begeleiden bij het integreren van vervoersstromen.

Door de intensievere samenwerking hoopt het vervoersnetwerk dat men in de toekomst minder ‘lege’ busjes en taxi’s tegenkomt. Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de samenwerkingsorganisatie van en het kenniscentrum voor gemeenten op gebied van publiek vervoer. De organisatie verzorgt het contractbeheer voor de overheden, het relatiebeheer met de vervoerders en beheert het gezamenlijke klachtenloket.

Ook in uw gemeente?

Komend jaar gaat de VNG onderzoeken hoe zij gemeenten kunnen begeleiden bij het integreren van vervoersstromen. “Ons standpunt is dat er vanuit bestaande wetgevingen voor doelgroepen- en leerlingenvervoer gezocht kan worden naar poreuze randen om dit te optimaliseren. Publiek vervoer Groningen en Drenthe is deze beweging nu gestart. Onze klankbordgroep leerlingenvervoer zal bespreken waar de modelverordening leerlingenvervoer als basis gebruikt kan worden voor het vervoer onder de Jeugdwet.”

Symposium

Op 3 december organiseerde Publiek Vervoer Groningen en Drenthe een symposium in het bijzijn van de staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Zij sprak haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de manier waarop zij de reiziger centraal stellen: “De schaal waarop het is aangepakt en u gedurfd heeft het op een andere manier te doen, is echt uniek en daar mag u hartstikke trots op zijn.” Ook de VNG complimenteert Publiek Vervoer met de beweging om het publiek vervoer anders te gaan organiseren.

Lees meer via https://www.publiekvervoer.nl/over-ons/nieuwsberichten/publiek-vervoer-groningen-drenthe-is-een-inspiratiebron-voor-andere-plekken-daar-mag-u-trots-op-zijn.