Kostenstijging in het doelgroepenvervoer

09 januari 2019

Het leerlingenvervoer valt per 1 januari 2019 niet meer onder het lage btw-percentage van 6 procent, maar onder 9 procent. Omdat gemeenten de btw over het leerlingenvervoer zelf moeten betalen, valt de rekening sinds het nieuwe jaar direct 3 procent duurder uit. Ook andere factoren drijven de kosten op.

‘Heeft u in het vervoerscontract opgenomen dat een vervoerder jaarlijks een indexering mag doorvoeren? Let dan goed op of aan alle voorwaarden voldaan wordt voordat de tarieven verhoogd worden. Veel contracten bevatten een mogelijkheid voor de vervoerders om een keer per jaar, meestal per 1 januari, de tarieven te indexeren. Deze index wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld als compensatie voor de vervoerdersbedrijven voor stijgende kosten van het vervoer,’ adviseert Forseti op haar website. Over het algemeen wordt de NEA-indexering gehanteerd. Deze is voor 2019 al vastgesteld op 2,2 procent, maar de verwachting is dat deze per 1 januari 2020 hoger zal zijn.

Stijgende kosten

Voor taxibedrijven zal het vanaf dit jaar dus moeilijker en duurder worden om een taxi te verzekeren. Verzekeraars signaleren dat er steeds meer schade gemeld wordt, met als gevolg dat minder verzekeraars taxi’s willen verzekeren. In 2018 zijn de premies hierdoor al twee keer verhoogd. Bovendien stemde de Tweede Kamer in november 2018 in om de bpm-teruggaaf voor taxi’s per 1 januari 2020 af te schaffen. Ook dit zal het vervoer voor taxibedrijven tegen die tijd duurder maken.

Groeiend aantal leerlingen

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het vervoer heeft Forseti in 11 gemeenten het aantal leerlingen in oktober 2018 vergeleken met dat van oktober 2017. Het aantal leerlingen bleek gestegen met 5,8 procent. Na een jarenlange daling wordt nu verwacht dat deze stijgende trend het komende schooljaar door zal zetten. Dit zou kunnen komen doordat het aantal gemeenten dat kinderen van statushouders naar taalklassen vervoerd, is gestegen. Ook de toename van vervoer naar onderwijsstromen als voltijdonderwijs voor hoogbegaafden, zou kunnen bijdragen aan de stijging.

Maatwerk en kosten

Ook het aantal niet-combineerbare leerlingen is gestegen. Daardoor wordt het leerlingenvervoer steeds complexer en is meer maatwerk nodig. Indicaties als individueel vervoer, afwijkende tijden bij stageritten en ritten naar afwijkende en verre bestemmingen zorgen voor een toename in het aantal ritten. Met stijgen kosten als gevolg. Kostenstijging binnen het doelgroepenvervoer is dus voorzien én onvoorzien. Dit heeft invloed op het budget van gemeenten. Lees meer over het beheersen van kosten, monitoring en inzage in de kengetallen van doelgroepenvervoer op www.forseti.nl.