Zorgen om mogelijk weigeren baby’s door nieuwe kinderopvangcentra

09 januari 2019

Per 1 januari zijn de eisen in de kinderopvang aangescherpt. Vooral de nieuwe regel voor de opvang van baby’s drijft de kosten voor kinderopvangorganisaties op. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is bang dat nieuwe opvangorganisaties ervoor kiezen om kinderen onder de twee jaar te weigeren.

Sinds 1 januari van dit jaar moet er één pedagogisch medewerker aanwezig zijn per drie baby's. Voorheen was dat nog per 4 baby’s. Dat betekent voor kinderopvangorganisaties dat zij of meer personeel moeten aantrekken of minder baby’s kunnen opvangen. Beide maatregelen maken de opvang van baby’s duurder. De extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor ouders met een lager inkomen. Men verwacht dat ouders daarom niet zullen wegblijven.

Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, is bang dat nieuwe kinderopvangcentra kinderen onder de twee jaar zullen weigeren. “Zij krijgen extra geld om de nieuwe eisen in te voeren, maar kampen dan niet met de extra kosten voor de opvang van baby’s.”