Commissie adviseert over vaccinatiebeleid kinderopvang

09 januari 2019

Veel ouders en politici maken zich zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. Ook kinderopvangorganisaties weten niet goed wat ze met deze zorgen aan moeten. Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen rondom het al dan niet weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang. Uiterlijk 1 mei 2019 volgt een advies.

Momenteel wordt er nog niet op grote schaal onderscheid gemaakt in het toelaten van wel- of niet-gevaccineerde kinderen. Wel zijn er al enkele organisaties die een vaccinatiebewijs van kinderen opvragen. Staatssecretaris Tamara van Ark schreef onlangs in een brief aan de Tweede Kamer dat ze begrip heeft voor zowel de zorgen van ouders als de behoefte van kinderopvangaanbieders aan handelingsperspectieven. Daarnaast vertelde zij meer over de samenstelling en de opdracht van deze commissie.

Commissie

De commissie bestaat uit experts op diverse vakgebieden: ethisch, juridisch en medisch. Ook worden de belangen van ouders en houders van kinderopvangorganisaties vertegenwoordigd. Uiterlijk 1 mei 2019 moet er een advies liggen voor de kinderopvangsector. De commissie moet onderzoek doen naar mogelijke oplossingsrichtingen die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad. Ook moeten de oplossingen praktisch werkbaar zijn voor een kindercentrum en een voorziening voor gastouderopvang.