150 extra coaches Gezonde Kinderopvang opgeleid in 2019

09 januari 2019

In 2019 kan dankzij het Nationaal Preventieakkoord het dubbele aantal train-de-trainerscursussen worden georganiseerd voor de scholing Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang. Staatssecretaris Paul Blokhuis gaf de aftrap voor een nieuw seizoen tijdens een bezoek aan Ska Kinderopvang in Amersfoort.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW en ondersteunt kinderopvangorganisaties met een praktische aanpak en scholing. De scholing bestaat uit diverse modules, onder andere over voeding, beweging, mediaopvoeding en sinds kort groene kinderopvang.

Met deze train-de-trainerscursus kunnen kinderopvangorganisaties pedagogisch (staf)medewerkers opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach wordt het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt en coacht vervolgens de eigen collega’s.

Blokhuis ondertekende vorige maand het Nationale Preventieakkoord. Daardoor kunnen er in 2019 150 extra coaches opgeleid worden, twee keer meer dan vooraf gedacht. Ska uit Amersfoort is één van de 350 kinderopvangorganisaties die werkt met een coach Gezonde Kinderopvang.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Voedingscentrum coördineren Gezonde Kinderopvang en werken intensief samen met diverse landelijke kennisinstituten, onderzoeksinstituten en de branche- en koepelorganisaties in Gezonde Kinderopvang.