Informatiesheet voor herkennen van jonge mantelzorgers

03 januari 2019

Bron: Ingrado

Met informatie¬ en good practices wil Ingrado eraan bijdragen dat medewerkers leerplicht en RMC jongeren met mantelzorgtaken herkennen en indien nodig tijdig passende hulp kunnen (helpen) organiseren. Download de informatiesheet jonge mantelzorgers en lees onder meer hoe je deze jongeren (h)erkent.