Tweede regionale ThuiszittersTop

27 november 2018

Gezamenlijke aanpak in de regio Zuid-Holland Zuid, om schoolverzuim en schooluitval in terug te dringen, krijgt vervolg. Op woensdag 28 november vindt de tweede Regionale ThuiszittersTop plaats. In de regio Zuid-Holland Zuid gebeurt veel om te zorgen dat ieder kind passend onderwijs krijgt. Toch kan het beter; nog teveel kinderen in de regio zitten te lang zonder onderwijs thuis. De ThuiszittersTop is onderdeel van het in 2017 afgesloten Thuiszitterspact ZHZ.