Definitieve erkenning universitaire bachelors en masters in Cao Kinderopvang

19 november 2023

Het tijdelijke besluit over de erkenning van universitaire bachelors en masters wordt nu permanent ingevoerd. Dat is besloten door de partijen die betrokken zijn bij de Cao-regeling. Deze toevoeging aan de vereiste diploma's, die oorspronkelijk gold tot 31 december 2023, wordt nu structureel voortgezet.

Dit besluit is genomen op basis van positieve resultaten uit de evaluatie van deze aanvulling. Medewerkers zijn over een langere periode gevolgd met behulp van een monitor. Hieruit bleek dat de beheersing van de benodigde vaardigheden bij alle medewerkers is verbeterd. Iedereen die volgens het huidige tijdelijke besluit aan de eisen voldoet, blijft kwalificeren.

Meer algemene eisen
Vanaf 1 januari 2024 worden de extra vereisten aangepast. De verplichting om de monitor in te vullen vervalt per die datum. In plaats daarvan worden er meer algemene eisen gesteld. Deze bestaan uit minimaal 50 uur boventallige inzet bij aanvang dienstverband. Ongeacht de omvang van het dienstverband vallen deze uren onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Deze 50 uur omvatten onder andere het boventallig meedraaien op de groep, het algemene inwerkprogramma van de werkgever, het bestuderen van het pedagogisch beleidsplan en werkplan, en het zich verdiepen in beleid en uitvoering op het gebied van gezondheid, veiligheid en Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Vergroten kennis en vaardigheden
Verder kan de medewerker kiezen uit drie manieren om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te vergroten:

  • Uitvoering van drie praktijkopdrachten, beoordeeld door de pedagogisch coach.

  • Aantoonbaar volgen van een (online) vakinhoudelijk introductieprogramma van de werkgever.

  • Afronden van een branche-erkende scholing pedagogiek 0-13 jaar, of een branche-erkende combinatiescholing coaching – pedagogiek 0-13 jaar.

Het vakinhoudelijke deel moet worden afgerond binnen maximaal zes maanden na ingang van de arbeidsovereenkomst. Het besluit wordt in de eerstvolgende herziening van de Cao Kinderopvang geïmplementeerd.

Bron: Kinderopvang Werkt!