Ontwikkelpad kinderdagopvang biedt kansen voor jongeren én werkveld

16 november 2023

Bron:Ingrado

Om de personeelstekorten in de kinderopvang tegen te gaan, introduceren brancheorganisaties van de kinderopvang samen met het ministerie van SZW het Ontwikkelpad kinderopvang. Dat maakt in- en doorstromen mogelijk voor een bredere groep kandidaten.