Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

09 februari 2023

Bron: Rijksoverheid

Het rapport ‘Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs’ onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.