Groeifondsaanvraag voor structurele verbetering schoolgebouwen ingediend

09 februari 2023

Bron: PO-raad

Op initiatief van PO-Raad en VO-raad heeft het ministerie van OCW een voorstel ingediend voor het Nationaal Groeifonds, mede uit naam van de sectorraden en de VNG. De aanvraag beoogt om schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs beter, sneller en kostenefficiƫnter te vernieuwen en renoveren. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen voor de zomer van 2023, waarna het kabinet een besluit neemt.