Regionale samenwerking om schooluitval tegen te gaan

26 januari 2023

Bron: Ingrado

In West-Brabant is een regionale samenwerking tot stand gekomen om jongeren die uitstromen vanuit het praktijk- of speciaal voortgezet onderwijs naar het mbo of de arbeidsmarkt te begeleiden. Scholen voor praktijk- en voor speciaal voortgezet onderwijs (pro/vso), het Werkgeverservicepunt (WSP) en het Regionaal Bureau Leren (RBL) de handen ineen geslagen om een soepele en duurzame uitstroom van jongeren naar de arbeidsmarkt te bevorderen.