Noord-Brabant: grote fusie onderwijs en kinderopvang voor meer kansengelijkheid

23 januari 2023

Bron: PO-raad

Per 1 januari 2023 fuseren vier Brabantse onderwijsorganisaties met de Kinderopvanggroep. Door hun krachten te bundelen verwachten de organisaties beter te kunnen aansluiten bij de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Samenwerken aan een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar draagt volgens de fusiepartners bij aan een kansrijke start voor elk kind.