VO-raad pleit opnieuw voor extra herkansing centrale examens 2023

19 januari 2023

Bron: VO-raad

Eind 2022 heeft minister Wiersma aan de Kamer laten weten voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona. In aanloop naar het schriftelijk overleg over dat besluit hebben de VO-raad, LAKS en Ouders&Onderwijs hun zorgen over de vorderingen van veel leerlingen en hun mentale welbevinden onder de aandacht van de Kamerleden gebracht. De VO-raad pleit opnieuw voor een extra herkansingsmogelijkheid voor examenkandidaten, spreiding over twee tijdvakken en vervanging van het cspe door een schoolexamen.