Prestatieboxmiddelen (deels) voortgezet in 2023

16 januari 2023

Bron: VO-raad

De prestatieboxmiddelen voor strategisch personeelsbeleid (SHRM) blijven ook in 2023 voor 50% ongewijzigd beschikbaar voor de vo-sector. Het ministerie van onderwijs heeft de VO-raad hierover uitsluitsel gegeven. Over de andere helft van de middelen overlegt de VO-raad dit voorjaar met minister Wiersma.