Stappenplan: hoe kunnen ouders problemen aankaarten binnen het leerlingenvervoer?

12 december 2022

Bron: PO-raad

Kinderen met een beperking die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan, zijn vaak afhankelijk van het leerlingenvervoer om op school te komen. Maar dat gaat op dit moment vaak mis. Ouders kunnen met het nieuwe stappenplan van Ouders en Onderwijs problemen met het leerlingenvervoer onder de aandacht brengen bij onder andere de gemeente.