Minister duikt voor urgente structurele investeringen in onderwijshuisvesting

01 december 2022

Bron: VO-raad

De VO-raad, PO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben teleurgesteld gereageerd op de Kamerbrief onderwijshuisvesting van 23 november 2022. De organisaties missen een cruciaal punt in de brief van de minister: de noodzaak tot structurele, extra middelen voor onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs.