Kritiek op niet meenemen kostenstijging kinderopvang kabinet

24 november 2022

Het verschil tussen de maximum uurprijzen van de overheid en de daadwerkelijke uurtarieven van de kinderopvang wordt steeds groter. Toch neemt het kabinet de kostenstijging niet mee in de kinderopvangtoeslag (KOT). Ouders betalen de rekening.

Noëlle Haitsma van Informatiecentrum Kinderopvang stelt dat niet de kostprijs van de Nederlandse kinderopvang te hoog is, maar de indexatie sinds de invoering van de Wet kinderopvang te laag.

Lage indexering 2023
Er is veel te doen over de relatief lage indexering van de maximum uurprijzen van kinderopvang voor 2032. De maximum uurprijzen voor kinderdagverblijven en bso’s zijn met 5,58% geïndexeerd, voor gastouderopvang komt de indexering uit op slechts 3,22%. Deze uurprijzen zijn een stuk lager dan de werkelijke uurtarieven die kinderopvanghouders en gastouders genoodzaakt zijn te vragen om de kosten voor kinderopvang komend jaar te dekken en er nog iets aan te verdienen.

Geen winst, maar verlies
Kinderopvangondernemers waren dan ook niet blij met de uitspraak van minister Karien van Gennip (SZW), die stelde dat ondernemers ‘hartstikke veel winst’ maken. In dat beeld herkennen zij zich niet. In plaats daarvan worstelen zij met oplopende kosten om de kinderopvang te laten draaien. Denk aan huurverhoging en stijgende energiekosten die vaak nog niet worden doorberekend in de uurtarieven. Voor sommige houders betekent dit dat zij verlies draaien.

Structureel te lage indexatie
Haitsma vindt dat de maximum uurprijzen al jarenlang te weinig geïndexeerd en wordt de inflatie ’structureel te laag ingeschat’. Zij zegt dat het tijd wordt de maximum uurprijs te corrigeren op basis van de werkelijke inflatie. De huidige werkwijze heeft als gevolg dat ouders de rekening op hun bord krijgen, wat ten koste gaat van de toegankelijkheid van de kinderopvang. Voor de laagste inkomens kan deze kostenstijging oplopen tot 40%.

Risico voor ondernemers
Volgens Haitsma nemen ondernemers nu al een flink risico gezien de gemiddelde stijging van het uurtarief van 8,7% is en de werkelijke stijging van kosten van 10 tot 12%. Op de website van Kinderopvangtotaal besluit zij: ‘Niet de kostprijs van Nederlandse kinderopvang is te hoog, de indexatie is sinds de invoering van de Wet kinderopvang te laag. Daar wordt de overheid door ouders terecht op aangesproken.’

Bron: Kinderopvangtotaal