Reacties op uitspraak geschillencommissie

24 november 2022

Stichting Kinderopvang Amersfoort (Ska) heeft geen gelijk gekregen van de Geschillencommissie Kinderopvang. In juni 2022 kregen ouders de boodschap dat hun contract per september verbroken zou worden vanwege het enorme personeelstekort. Daarop stapte een groep ouders naar de geschillencommissie. Die concludeerde dat Ska hun kinderen weer opvang moet bieden.

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) heeft advocatenbureau De Koning en Vergauwen Advocaten gevraagd om een analyse te maken van deze uitspraak. BK-leden kunnen deze hier bekijken.

BK: geen tovermiddel
Volgens BK staan organisaties gezien de huidige personeelstekorten ‘met hun rug tegen de muur’ en is dat niet van de ene op de andere dag opgelost. Tegen Kinderopvangtotaal zegt BK: ‘De minister heeft al aangegeven met de branche hard te werken aan een herijking van de kwaliteitsregels waardoor regeldruk vermindert maar kwaliteit gewaarborgd blijft. Met oudercommissies en ouders moeten organisaties voortdurend kritisch kijken of ze nieuwe afspraken moeten maken over opvangdagen en uren die wel realistisch zijn en acceptabel voor beide partijen. Met de sociale partners werken we met Kinderopvang Werkt! aan een groot aantal maatregelen om het arbeidsmarktekort te lijf te gaan. Ook het Ministerie is hier nauw bij betrokken.’

Oplossingen met meer impact
Tegelijkertijd is het volgens de brancheorganisatie niet mogelijk om in deze tijd van vergrijzing, het volledige arbeidsmarkttekort op te lossen. Betrokkenen zijn daarover voortdurend in gesprek; er is behoefte aan oplossingen met meer impact. Volgens BK kan dat variëren van het gefaseerd invoeren van de gewenste ‘bijna gratis’ kinderopvang tot het maken van voorrangsregels voor de kinderopvang (bijvoorbeeld voor mensen die in de zorg werken) of het binnen korte tijd invoeren van een langer ouderschapsverlof.

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang + Kinderopvangtotaal