Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

21 november 2022

Bron: VO-raad

Om een breed beeld te krijgen van hoe het gaat met de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector, wat leeft binnen de raden en wat mogelijk verbeterd kan worden, zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs recent gestart met ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’. In dit kader wordt onderzoek gedaan; momenteel staat een eerste vragenlijst open. Schoolleiders en bestuurders wordt gevraagd de leden van de (G)MR op hun school/scholen hierop te attenderen.