Subsidieregeling nazorg mbo 2022-2023 met één jaar verlengd

14 november 2022

Bron: Ingrado

De Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 31 november subsidie voor nazorg in 2023/2024 aanvragen. Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zij kunnen dan gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding.