Inspectie wijst scholen en kinderopvanglocaties op overlegplicht met vertrouwensinspecteurs

10 november 2022

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Nog onvoldoende schoolbestuurders en houders in de kinderopvang weten dat ze contact op moeten nemen met de vertrouwensinspecteur als ze een vermoeden hebben van een mogelijk zedenmisdrijf in de kinderopvang of van fysiek geweld door een medewerker tegen een kind. Daarom heeft de inspectie voor hen een flyer over de vertrouwensinspecteurs gemaakt.