Nieuw inzicht bij ketenpartners na vertoning documentaire in Groningen

10 november 2022

Bron: Ingrado

Onlangs werd de documentaire over het werk van de leerplichtambtenaar vertoond in Groningen. Het merendeel van de ruim 75 aanwezigen was ketenpartner van leerplicht en RMC. Op verzoek van de rayoncontactpersonen uit de provincie Groningen nodigden leerplichtambtenaren hun contactpersonen bij scholen en andere ketenpartners uit voor de regiobijeenkomst om samen met hen de documentaire De rol van de leerplichtambtenaar in het sociaal domein te bekijken en daarover vervolgens het gesprek met elkaar aan te gaan.