Kennismaken met de maatschappelijke diensttijd? Vraag subsidie aan voor kort MDT-project

11 november 2022

Bron: VO-raad

Voor scholen is subsidie beschikbaar om hun leerlingen deel te laten nemen aan een kort traject maatschappelijke diensttijd (MDT). Leerlingen zetten zich hierbij in voor een maatschappelijk thema; ze organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor eenzame ouderen, zetten een sportproject op voor kwetsbare jongeren of bedenken creatieve oplossingen voor een probleem in hun wijk. Zo kunnen ze praktijkervaring opdoen en verder ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook doen ze iets voor de samenleving en maken ze kennis met nieuwe werelden en mensen met allerlei achtergronden, en kunnen ze zo hun burgerschaps- en sociale vaardigheden in de praktijk oefenen.