Salarisperspectiefgarantie blijft, maar wordt aangepast

07 november 2022

Bron: AVS

In de afgelopen dagen komen bij de helpdesk signalen binnen dat de salarisperspectiefgarantie, die van toepassing is bij de herwaardering van de functies directie en onderwijsondersteunend personeel, geen betrekking zou hebben op de indexatie van het salaris. Met andere woorden, de loonsverhoging d.d. 1 juli 2022 (4,75%) zou volgens sommige werkgevers niet gelden voor werknemers die een toelage ex artikel 5.6 lid 8 van de CAO PO ontvangen. Dat is onjuist.